SoCentral
Search…
Fremgangsmåte
Når du skal bruke SoImpact til å utvikle indikatorer for et nytt prosjekt, anbefaler vi følgende trinnvise framgangsmåte. Det innebærer å gå litt fram og tilbake.
Husk å lagre hver gang du har skrevet noe inn i verktøyet.
Ta en første runde på Steg 1 - 4, og fyll inn det du sitter på av informasjon der og da. På den måten gjør du deg også bedre kjent med denne delen av SoImpact.
 1. 1.
  Bearbeid Steg 2 Problemforståelse grundigere ved å hente fram og sammenfatte relevant kunnskapsgrunnlag, analyser, statistikk og data om samfunnsutfordringen som skal løses.
 2. 2.
  Bearbeid Steg 1-4, og se til at formål (Steg 1), leveranser/løsninger (Steg 1), problemforståelse (Steg 2), målgrupper og tilhørende suksessmål (Steg 3), aktiviteter (Steg 4) og hovedaktiviteter og endringshypotese (Steg 4) er konsistent og henger godt sammen.
 3. 3.
  Bruk Steg 5 til å lage noen måleindikatorer for de høyest prioriterte målgruppene, og beskrive målemetodene for disse.
 4. 4.
  Gjør målemetodene for disse måleindikatorene klar til å tas i bruk. Ofte resulterer det i at måleindikatorene og målemetodene må justeres noe, for at de i det hele tatt skal være målbare.
 5. 5.
  Ta en ny runde på Steg 5 og lag ferdig det settet med måleindikatorer og målemetoder som du skal begynne å måle prosjektet på.
 6. 6.
  Bruk Steg 6 til å definere tidsfestede mål for hver av indikatorene.
 7. 7.
  Gjennomfør nullpunktsmålinger på de definerte måleindikatorene og bruk Steg 6 til å registrere resultatene fra nullpunktsmålingene.
 8. 8.
  Gjennomfør og registrer nye målinger på måleindikatorene i den hyppighet og på de tidspunkt som du har planlagt.
Vi har satt en begrensning på antall tegn i de ulike feltene du skal fylle ut. Det er for å signalisere om noe er ment å være er kort, mellomlangt eller langt avsnitt. Men du kan skrive så mye eller lite du vil innenfor denne begrensningen.
Elementene i SoImpact oppsummert
Last modified 8mo ago
Copy link