SoCentral
Search…
SoImpact (effektmåling)
Metodeveileder

SoImpact - steg for steg

SoImpact er et verktøy som gjennom seks steg hjelper deg å utvikle gode måleindikatorer for sosial verdiskapning i prosjekter, og som lar deg gjøre enkle målinger for å se om du oppnår målene. Det er et verktøy for alle som har et prosjekt, et samarbeid eller et initiativ som skal løse en samfunnsutfordring, enten du jobber i en kommune, er en sosial entreprenør, eller driver med frivillighet.
SoImpact kan du bruke til å sette mål, lage indikatorer, og så måle sosiale resultater, virkninger og effekter av prosjektets aktiviteter. Du kan også bruke det for å planlegge og strukturere et prosjekt, og vurdere hvilke aktiviteter prosjektet skal ha.
Denne metodeveilederen gir deg en innføring i hvordan du kan bruke SoImpact, de ulike stegene i verktøyet, og litt om det faglige grunnlaget.
SoImpact er åpent tilgjengelig på https://app.soimpact.no.

Hvordan kan vi måle sosial verdiskapning?

Når vi planlegger og iverksetter et prosjekt, er det fordi vi vil forsøke å oppnå noe. Kanskje det er for at flere unge skal fullføre videregående skole, eller kanskje for å forbedre folkehelsen i et område. Prosjektet har altså noen tydelige mål. Men hvordan kan vi se om vi når disse målene?
Til sammenligning er det er forholdsvis enkelt å måle den økonomiske verdiskapningen i et prosjekt eller en bedrift. Det finnes standardiserte metoder for å vite hvor mange kroner vi tjener. Hvordan kan vi vise sammenhengen mellom det vi gjør i et prosjekt og den sosiale verdien vi skaper?
SoImpact skal gjøre det lettere for prosjekter å nærme seg denne utfordringen, og verktøyet hjelper oss å svare på disse spørsmålene:
  Hvorfor gjør vi dette?
  Hva er det vi vil oppnå?
  Hvorfor tror vi dette vil føre oss nærmere målet enn med de løsningene vi allerede har i dag?
  Hvem skal vi gjøre en forskjell for, og på hvilken måte?
  Gir prosjektet vårt noen konsekvenser som vi ikke ønsker oss, og som vi må være oppmerksomme på?
  Hvordan kan vi vite om vi når de målene vi setter oss?
Last modified 1yr ago