SoCentral
Search…
SoImpact (effektmåling)
Metodeveileder

SoImpact - steg for steg

SoImpact er et verktøy som gjennom seks steg hjelper deg å utvikle gode måleindikatorer for sosial verdiskapning i prosjekter, og som lar deg gjøre enkle målinger for å se om du oppnår målene. Det er et verktøy for alle som har et prosjekt, et samarbeid eller et initiativ som skal løse en samfunnsutfordring, enten du jobber i en kommune, er en sosial entreprenør, eller driver med frivillighet.
SoImpact kan du bruke til å sette mål, lage indikatorer, og så måle sosiale resultater, virkninger og effekter av prosjektets aktiviteter. Du kan også bruke det for å planlegge og strukturere et prosjekt, og vurdere hvilke aktiviteter prosjektet skal ha.
Denne metodeveilederen gir deg en innføring i hvordan du kan bruke SoImpact, de ulike stegene i verktøyet, og litt om det faglige grunnlaget.
SoImpact er åpent tilgjengelig på https://app.soimpact.no.

Hvordan kan vi måle sosial verdiskapning?

Når vi planlegger og iverksetter et prosjekt, er det fordi vi vil forsøke å oppnå noe. Kanskje det er for at flere unge skal fullføre videregående skole, eller kanskje for å forbedre folkehelsen i et område. Prosjektet har altså noen tydelige mål. Men hvordan kan vi se om vi når disse målene?
Til sammenligning er det er forholdsvis enkelt å måle den økonomiske verdiskapningen i et prosjekt eller en bedrift. Det finnes standardiserte metoder for å vite hvor mange kroner vi tjener. Hvordan kan vi vise sammenhengen mellom det vi gjør i et prosjekt og den sosiale verdien vi skaper?
SoImpact skal gjøre det lettere for prosjekter å nærme seg denne utfordringen, og verktøyet hjelper oss å svare på disse spørsmålene:
  • Hvorfor gjør vi dette?
  • Hva er det vi vil oppnå?
  • Hvorfor tror vi dette vil føre oss nærmere målet enn med de løsningene vi allerede har i dag?
  • Hvem skal vi gjøre en forskjell for, og på hvilken måte?
  • Gir prosjektet vårt noen konsekvenser som vi ikke ønsker oss, og som vi må være oppmerksomme på?
  • Hvordan kan vi vite om vi når de målene vi setter oss?
Last modified 1yr ago