SoCentral
Search…
Semja (finansiering)
Et verktøy for offentlig og privat samfinansiering av nye løsninger på samfunnsutfordringer.
Semja er en modell for samfinansiering med fokus på avkastning i samfunnseffekt. Semja skal legge til rette for at private og offentlige aktører sammen kan finansiere løsninger som kan gi betydelig samfunnsverdi. Samfinansiering øker tilgjengelig kapasitet, ressurser og kompetanse inn i investeringer og gir større samlet effekt enn individuell finansieringer fra enkeltaktører.
Ved å samkjøre økonomisk, faglig og operativ innsats fra kommunale og private aktører i et langsiktig og forutsigbart perspektiv vil Semja bidre til at:
  • Kommunen få større effekt ut av de prosjektene de støtter
  • Private aktører får mer ut av sine filantropiske midler
  • Løsninger får langsiktig oppfølging og prosjektstyring
Semja vil ikke gi økonomisk utbytte til investorer. Eventuell økonomisk avkastning vil reinvesteres. Semja vil yte en blanding av finansiell og operasjonell støtte til løsningene, og skal driftes som en profesjonell forvalter.
Semja er norrønt for “semje” - det at to eller flere har har blitt enige. Denne felles enigheten om å gjøre noe sammen er kjernen i Semja.

Formål

  • Være et verktøy for samfinansiering mellom offentlige og ideelle aktører for å gi større samlet effekt og sikre forutsigbar støtte over tid.
  • Finne nye innovative løsninger på prioriterte samfunnsutfordringer ved å utnytte offentlige og ideelle organisasjoners økonomi, ressurser og nettverk.
  • Kombinere faglige og operative ressurser fra offentlige, ideelle og private aktører for å bistå lokale prosjekter og samarbeid som kan skaleres til nasjonale metoder og globale inspirasjonskilder.
  • Finansiere og støtte prosjekter og samarbeid som bidrar til et inkluderende og bærekraftig velferdssamfunn.
  • Gi målbar samfunnseffekt utover det enkeltaktører kan få til alene.
Semja kombinerer ressurser fra offentlige og private aktører for å utvikle bedre og mer skalerbare løsninger på samfunnsutfordringer
Semja.pdf
2MB
PDF
Semja - Presentasjon (pdf)
Last modified 2yr ago
Copy link
Contents
Formål