Rapporter og metoder

Oversikt over rapporter og dokumenter SoCentral har utviklet alene eller i samarbeid med andre

Juridisk veileder om samhandling mellom offentlige og private aktører

Hva er lov og ikke lov til å gjøre når det offentlige skal samskape sammen med andre? Det foreligger i dag et godt juridisk rammeverk som regulerer offentlig - privat samarbeid. Det er imidlertid behov for en juridisk veileder som synliggjør handlingsrommet innenfor dagens regelverk for samarbeidsformer utover tradisjonelle bestiller-utfører relasjoner.

Arbeidet med å utvikle en juridisk veileder for samskaping ble initiert av samfunnsdugnaden Pådriv. Vi i SoCentral, som nettverksleder i Pådriv, gjennomførte prosjektet i samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper.

Tidligfase innovasjonsprosess

"Tidligfase innovasjonsprosess" er en metode for tidligfase innovasjon som utløser gode krefter og idéer i lokalsamfunnet på komplekse samfunnsutfordringer. Metoden har blitt utviklet og testet ut på boligrelaterte utfordringer, men kan også benyttes på andre komplekse og sammensatte problemstillinger, i ulike sektorer.

Utviklingen av prosessen ble gjort i prosjektet Morgendagens Generasjonssamfunn, et likeverdig samarbeid mellom Husbanken, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet, Difi, Norsk arkitektur- og designsenter og SoCentral. På bakgrunn av resultatene fra dette samarbeidet ble det gjennomført en metodeutvikling i tett samarbeid med Husbanken og pilotkommunene Asker og Ringsaker.

Metoden "Tidligfase innovasjonsprosess" er åpent tilgjengelig på veiviseren.no.