SoCentral
Search…
Pådriv (byutvikling)
Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer.
SoCentral var en av virksomhetene som startet Pådriv og har rollen som nettverksleder.
Pådriv har utviklet et omfattende metodeverk som er tilgjengelig på metode.paadriv.no.
Last modified 2yr ago
Copy link