SoCentral
Search…
Planlegging
Det kan være lurt å ha ett arbeidsmøte i måneden, hvor dere planlegger og fordeler arbeidsoppgaver. Dette kan f. eks gjøres rett etter at en inkluderingsdag er gjennomført, sånn at dere uansett er samlet og kan benytte anledningen til å reflektere og lære etter gjennomføringen. Planleggingen består ofte av disse trinnene. Du finner også en mal for planleggingsmøter i ressursmappa du kan bruke.
 1. 1.
  Sette tema sammen med ressurs eller arbeidsgruppe
 2. 2.
  Sikre at lokaler er ledige på ønsket tidspunkt
 3. 3.
  Finne innledere
 4. 4.
  1. 1.
   Hvem kan belyse dette temaet, f. eks gjennom et eksempel eller en erfaring?
  2. 2.
   Husk mangfold og bredde! Så langt det er mulig, bør innledere representere de ulike sektorene (offentlig, privat, frivillig), og ha et mangfold av bakgrunn og erfaringer (kjønn, kulturell bakgrunn m.m.)
 5. 5.
  Invitere innledere
  1. 1.
   Fortelle om programmet
  2. 2.
   Spør om de har noen spørsmål de vil ha svar på/bruke deltagerne til å sparre på?
  3. 3.
   Sende praktisk info uken før (oppmøtetidspunkt, hvor mange minutter de har tilgjengelig, oversendelse av presentasjoner osv.)
 6. 6.
  Sende ut invitasjon til deltakere med Mailerlite (se Digitale verktøy)
  1. 1.
   1. 1.
    Info om hva inkuderingsdagene er
   2. 2.
    Presentere tema for inkluderingsdagen
   3. 3.
    Presentere innledere med lenker, hvis disse er klare
   4. 4.
    Om opplegg for workshop er klart: dele dette
   5. 5.
    Info om hvordan man kan melde seg på nyhetsbrevet
   6. 6.
    Info om hvem som arrangerer inkluderingsdagene
   7. 7.
    Link til påmeldingsskjema
   8. 8.
    Informere om det er en fysisk eller digital inkluderingsdag
 7. 7.
  Bestille lunsj og kaffe/te
Husk!
Når vi jobber for bedre inkludering og en mer bærekraftig verden, er det viktig å starte med seg selv. Her er derfor noen spørsmål som kan veilede planleggingen:
 • Hvem står på scenen? Snakker de «om» eller «med»?
 • Hvem er deltakerne? Hva slags erfaringer, bakgrunner har de?
 • Hvis du ansetter noen i prosjektet – hvem ansetter du?
 • Når du bestiller mat og kaffe – fra hvilken leverandør?
  • Kaffe: fairtrade eller tilsvarende?
  • Lunsj: Fra sosial entreprenør eller frivillig organisasjon? Vegetar, halal?
Last modified 1yr ago
Copy link