SoCentral
Search…
Organisering, roller og ansvar

Oppstart og organisering

Hvem kan starte og drive en inkluderingsdag? Og hvordan organiserer vi arbeidet best? Metoden og konseptet inkluderingsdagene som er beskrevet i denne håndboka er utviklet av SoCentral og Kybri, og senere videreutviklet gjennom oppstarten av inkluderingsdagene i Rogaland. Dette fikk vi økonomisk støtte til fra Kavlifondet. I starten vil vi jobbe sammen med deg som prosjektleder for å finne ut av hvilken organisering som passer best der du jobber. Etter at denne etableringsfasen er ferdig vil du jobbe videre med å drive inkluderingsdagene. Her er noen eksempler på hvordan det kan gjøres.

Oppstarten i Oslo

I 2016 samarbeidet SoCentral med Oslo kommune og en kanadisk stiftelse om å finansiere og utvikle et inkubatorprogram for sosiale entreprenører som jobbet med å få flyktninger tilbake i arbeid. Vi fikk til mye spennende, blant annet fikk nesten 50 flyktninger betalt arbeid i løpet av programmet. Men vi opplevde at økosystemet rundt entreprenørene ikke var veldig utviklet. Det var vanskelig for mange kommuner og bydeler å forstå hva de gjorde, og de hadde heller ikke særlig god kunnskap om offentlig sektor. I tillegg var det masse frivillige aktører som jobbet i samme felt, og som de heller ikke hadde kontakt med.
Alle disse ulike aktørene jobber jo for det samme - en bedre inkludering og integrering. Men det var behov for mer kontakt, bedre tillit, og mer samarbeid. Vi begynte å teste ut integreringsdagen (som den først het) høsten 2016, og utviklet den videre gjennom 2017, blant annet med midler og støtte fra EU-prosjektet Social Innovation Community og ulike tilskuddsordninger fra kommunen.
Organisering i Oslo oppsummert
 • Prosjektteam (3 personer) som sammen søker om tilskudd for å dekke timearbeid
 • Teamet består av prosjektleder (fra SoCentral), en fasilitator (fra Kybri AS) og en prosjektmedarbeider (fra SoCentral). I tillegg har det vært flere sparringspartnere/støttespillere i SoCentral. Teamet har vært autonom og oppgavestyrt, og er kjennetegnet av en effektiv arbeidsmåte med lite administrasjon og få møter.
 • Ressursgruppe (4 personer) som fungerer litt som et styre (deltar på møter ca. 2 ganger i halvåret og kan sparres med løpende)
 • Prosjektfinansiering fra blant annet ulike tilskudd fra Oslo kommune, tildeling fra Sparebankstiftelsen og samarbeid om enkelt-dager med andre aktører som tar utgifter til arbeidstimer, lokaler og/eller servering

Oppstarten i Rogaland

I etableringen av nye steder har vi sett at det er nyttig å tenke på ulike roller. Det er behov for en lokal gjennomføringspartner (mer om dette under) som har prosjektledelsen, en eller flere lokale finansieringspartnere, og en eller flere kommunale partnere. En lokal partner kan ha én eller flere roller. I Rogaland er f. eks Kirkens bymisjon hovedgjennomføringspartner, Sølvberget er gjennomføringspartner og kommunal partner, og Samfunnssentralen er finansieringspartner og gjennomføringspartner.
Organisering i Rogaland oppsummert
 • Prosjektleder fra Kirkens bymisjon
 • Arbeidsgruppe med en ressurs hver fra Storhaug Unlimited (bydelen), Sølvberget bibliotek og kulturhus, og Samfunnssentralen som bidrar med timer
 • Prosjektfinansiering fra Samfunssentralen, samt tilskudd fra Sparebankstiftelsen SR Bank

Roller

Det å starte noe nytt sammen kan utfordre alle de ulike samarbeidspartnerne på ulike måter.
Noen har kanskje et bredt mandat og kan sette i gang, mens andre må jobbe med forankring i egen organisasjon før de kan forplikte seg til å bruke tid og ressurser på samarbeidet. Vår erfaring er at det er nyttig at disse ulike rollene fylles:
 • Prosjektledelse
 • Kommunal partner
 • Finansieringspartner
 • Gjennomføringspartner
 • Ressursgruppe/arbeidsgruppe
Én organisasjon kan gjerne fylle flere av disse funksjonene - f.eks er Samfunnssentralen både med og finansierer inkluderingsdagene i Rogaland, men også med i arbeidsgruppa.
Last modified 1yr ago