SoCentral
Search…
Økonomi
I Oslo regner vi med at en inkluderingsdag koster ca. 30 000-40 000 kr å arrangere hver gang, dersom du har ca. 50 deltakere. Da inkluderer vi alle utgifter til lønn og servering. Vi låne lokaler gratis, så disse har vi ikke ført inn i dette budsjettet.
I Rogaland er de 4 i arbeidsgruppen og det blir derfor noen flere arbeidstimer brukt, knyttet til et arrangement. De har også noe høyere kostnader på mat/drikke pr deltaker (ca 145,- pr stk) og et budsjett for en Inkluderingsdag i Rogaland på 50 deltakere blir ca 50 000,-.

Budsjetteksempel fra Oslo

Timesats er satt til 1 200,- og det er tatt utgangspunkt i 50 deltakere.
Rigg
Antall timer
Kostnad
Arbeidsmøte
6 *
7 200 kr
Kjøreplan
1
1 200 kr
Invitasjon
1
1 200 kr
Program
2
2 400 kr
Oppsummering
1
1 200 kr
Kobling
1
1 200 kr
Sum
12
14 400 kr
* 3 personer i 2 timer
Gjennomføring
Antall timer
Kostnad
Arrangement
12 *
14 400 kr
* 3 personer i 4 timer
Ekstern kostnader
Pris pr. stk.
Kostnad
Servering
110
5 500 kr
Levering
350
350 kr
Kaffe, te, etc
10
500 kr
Lokale
5 000 kr
Sum
11 350 kr
Summering
Sum
Rigg
14 400 kr
Gjennomføring
14 400 kr
Eksterne kostnader
11 350 kr
Totalt
40 150 kr
Last modified 1yr ago
Copy link