Økonomi

I Oslo regner vi med at en inkluderingsdag koster ca. 30 000-40 000 kr å arrangere hver gang, dersom du har ca. 50 deltakere. Da inkluderer vi alle utgifter til lønn og servering. Vi låne lokaler gratis, så disse har vi ikke ført inn i dette budsjettet.

I Rogaland er de 4 i arbeidsgruppen og det blir derfor noen flere arbeidstimer brukt, knyttet til et arrangement. De har også noe høyere kostnader på mat/drikke pr deltaker (ca 145,- pr stk) og et budsjett for en Inkluderingsdag i Rogaland på 50 deltakere blir ca 50 000,-.

Budsjetteksempel fra Oslo

Timesats er satt til 1 200,- og det er tatt utgangspunkt i 50 deltakere.

Rigg

Antall timer

Kostnad

Arbeidsmøte

6 *

7 200 kr

Kjøreplan

1

1 200 kr

Invitasjon

1

1 200 kr

Program

2

2 400 kr

Oppsummering

1

1 200 kr

Kobling

1

1 200 kr

Sum

12

14 400 kr

* 3 personer i 2 timer

Gjennomføring

Antall timer

Kostnad

Arrangement

12 *

14 400 kr

* 3 personer i 4 timer

Ekstern kostnader

Pris pr. stk.

Kostnad

Servering

110

5 500 kr

Levering

350

350 kr

Kaffe, te, etc

10

500 kr

Lokale

5 000 kr

Sum

11 350 kr

Summering

Sum

Rigg

14 400 kr

Gjennomføring

14 400 kr

Eksterne kostnader

11 350 kr

Totalt

40 150 kr