SoCentral
Search…
Introduksjon

Hva er inkluderingsdagene?

Inkludering og integrering får vi aller best til i samarbeid. Derfor er inkluderingsdagene en regelmessig møteplass for alle som jobber med inkludering i et lokalsamfunn, en by eller et område. Målet er å få til bedre samspill og samarbeid om inkludering, på tvers av sektorer. Deltakerne kommer alle fra praksisfeltet - det er de som jobber med eller er engasjert i inkluderingsarbeidet hver dag. Vi legger til rette for at de får anledning til å bli kjent med og forstå hverandre. Dette bygger tillit og styrker relasjoner over tid.

Inkludering som begrep

Inkluderingsdagene bygger på en forståelse av hele lokalsamfunnets rolle i inkluderingen. Inkludering og forebygging av utenforskap skjer når ulike generasjoner og ulike miljøer møtes i nye fellesskap. Derfor er inkluderingsdagene en møteplass for de som jobber med inkludering av både ungdom, eldre, barn, minoriteter eller mennesker utenfor arbeidslivet. Gjennom inkluderingsdagene skaper vi en kultur for å hjelpe og dele erfaringer med hverandre på tvers av sektorer, i tillegg til at deltakerne blir inspirert, får oversikt, og faglig påfyll.
Metodikken for inkluderingsdagene kjennetegnes av
  • En nøytral, åpen og regelmessig arena hvor alle aktører kan føle seg hjemme og møtes som likeverdige
  • En fast, gjenkjennbar ramme med faglige innledninger
  • Arbeid individuelt og i grupper, gjennom workshop-øvelser som åpner for nye koblinger og samarbeid på tvers
  • Et gratis fellesmåltid som tilrettelegger for mer uformell kontakt
  • En enkel infrastruktur som minimerer tid og penger brukt på administrasjon
Deltakerne på inkluderingsdagene er for eksempel
  • Veiledere og saksbehandlere i kommune og bydel
  • Ansatte i frivillige organisasjoner
  • Gründere og sosiale entreprenører
  • Ansatte næringslivet
  • Studenter og forskere

Tematisk innramming

Hver inkluderingsdag har et overordnet tema, som vi utforsker både gjennom faglige innledninger og arbeid i grupper (som vi kaller workshop-delen av dagen). Tema kan f. eks være Grønne arbeidsplasser, Samskaping, eller Ungdom og psykisk helse. Et tips fra prosjektleder i Stavanger - å knytte temaene for inkluderingsdagene til bærekraftsmålene førte til at de fikk innvilget støtte fra en lokal stiftelse. Sett tema som engasjerer bredt, men som samtidig er konkret nok til at deltakerne ser at det relevant for det de driver med.
Inkluderingsdagene kan også brukes for å komme i gang med et initiativ eller et prosjekt i et område, eller for å gi konkrete tips og innspill til en eksisterende satsing. Da kan deltakernes kompetanse og erfaring komme til nytte, samtidig som de blir kjent og lærer noe gjennom å jobbe sammen. Da blir møteplassen også noe mer enn kun faglig prat. Dette tester vi i Oslo høsten 2020, ved å bruke en inkluderingsdag som oppstartssamling for et prosjekt som skal utvikle et nytt grendehus for barn og unge på Sagene.

Hva slags arrangement er egentlig inkluderingsdagene?

Etter å ha lest dette tenker du kanskje at inkluderingsdagene ligner på mange arrangementer, frokostseminarer og møteplasser. Det gjør de - men det er imidlertid et par ting vi tror gjør dem litt annerledes. Vi starter alle inkluderingsdager med å hilse på folk i døra (eller på Zoom!), og guide dem gjennom en enkel innsjekk - vi bruker malertape og tusj for å lage en enkel navnelapp. Før vi starter programmet, har vi også en mer mental innsjekk. Det kan for eksempel være at du forteller sidemannen hvorfor du er her i dag, eller at alle må hilse på 3 stykker i rommet før de setter seg. Dette gjør vi også digitalt i Zoom.
Det er deltakerne som er i fokus på inkluderingsdagene - vi prioriterer ikke å hente inn kjente foredragsholdere, eller at politikere skal komme og holde en 5 minutters innledning, og så gå sin vei. Vi forventer at alle innledere (så langt det lar seg gjøre) deltar i hele workshopen og dermed fortsetter diskusjonen og koblingen med de andre deltakerne.
Inkluderingsdagene er også til for å gjøre stas på en gruppe hardtarbeidende, engasjerte mennesker som dedikerer sine karrierer eller sitt engasjement til å gjøre samfunnet bedre for andre. De fortjener en gratis lunsj, en god kaffe, og rom i hverdagen til å reflektere og utvikle seg sammen med andre. Derfor er det også viktig for oss at inkluderingsdagene er åpne og gratis, slik at økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse.
Last modified 1yr ago