SoCentral
Search…
Gjennomføring

Gangen på en vanlig inkluderingsdag fra A–Å

 • Kort, stående møte med arrangører
  • Gjennomgang av kjøreplan (se eksempler)
  • Gjennomgang av roller og ansvar selve dagen
 • Rigging av rom
  • Teknisk sjekk (lyd og presentasjoner)
  • Malertape og tusjer på alle bord
  • Kaffe, te og vann
 • Innsjekking av deltakere
  • Krysse av på liste (viktig mht. smittevern)
  • Deltakere skriver navn og ev. organisasjon på malertape, festes på klær
 • Ønske velkommen
  • Fortelle kort hva inkluderingsdagene er, og hva som er målet med denne spesifikke dagen (kort om tema)
  • Telle deltakere ved start. Fortell hvorfor vi teller (se under Effektmåling), og hvilke kategorier vi teller. hvor mange fra
   • Offentlig sektor
   • Privat sektor (sosiale entreprenører m.m.)
   • Frivillig sektor
   • Andre (studenter, jobbsøkende m.m.)
  • Telle hvor mange som er her for første gang
 • Kort innsjekk rundt bordene
  • Dette kan gjennomføres på ulike måter, f.eks. kort ved at alle deltagere forteller navn, hvorfor de er her i dag
 • Faglige presentasjoner. Oppgaver:
  • Styre det tekniske (lyd og presentasjoner)
  • Vise lapper med antall minutter som er igjen til den som snakker, for å hjelpe med å passe tiden (f.eks 2 min og 0 min)
  • Introdusere og takke innledere
 • Kaffepause
 • Workshop - arbeid i grupper
 • Open mic - 10 minutter der deltakerene kan dele, reflektere eller invitere fritt
 • Felles oppsummering i plenum
 • Gratis lunsj og mulighet for mingling og fortsatt samtaler

Digital inkluderingsdag - erfaringer og tips

Vanligvis møtes mellom 40 og 100 mennesker til et månedlig seminar i Oslo, og tilsvarende i Rogaland. Da vi i mars 2020 skjønte at vi ikke lenger kunne møtes som vanlig, på grunn av corona-situasjonen, måtte vi finne nye måter å la deltakerne møtes på. Derfor testet vi ut det å bringe sammen det samme nettverket i en digital møteplass. Vi tok i bruk Zoom, og gjennomførte noen seminarer med faglige innlegg og deretter diskusjon og erfaringsutveksling i små grupper.
Det har fungert svært godt, og vi oppdager nå mulighetene som ligger i å ha en arena hvor hele Norge kan delta, uansett hvor de sitter. Etterhvert har vi også begynt å ha arrangementer hvor vi har deltakere som normalt, men der innleggene også kan følges i et Zoom-møte.
Et digitalt arrangement krever nøye planlegging av kjøreplan, koordinering med innledere som sitter i sine ulike hjemmekontor, og en annen oppfølging av deltakere i forkant for å sikre at alle får tilgang på plattformen. Og med høy grad av deltakelse (100-300 eller mer), krever det flere ressurser som er til stede i møtet som arrangører, f. eks å følge det tekniske, løse utfordringer som oppstår underveis, og ivareta datasikkerheten. Det er viktig med en egen kjøreplan for digitale arrangementer, som er enda mer detaljert enn vanlig. Se eksempel på dette i delt ressursmappe.
Last modified 1yr ago