SoCentral
Search…
Etterarbeid

E-post-oppsummering

Til deltagere med epost (f. eks i Mailerlite)
 • Kort oppsummering av tema
 • Dele presentasjoner fra innledere
 • Evt. dele output fra workshop
 • Dele bilder (husk å kreditere fotograf)
 • Evt. annen info (kommende arrangementer, prosjekter osv.)
 • Info om hva inkuderingsdagene er
 • Presentere neste dag og tema for
 • Info om hvordan man kan melde seg på nyhetsbrevet
 • Info om hvem som arrangerer inkluderingsdagene

Løpende henvendelser

På mail, telefon og eventuelt Slack fra deltakere som f. eks
 • Ønsker å melde seg på listen
 • Ønsker å melde seg som foredragsholder
 • Har ønsker eller tips til tema/øvelser
 • Vil kobles med andre deltakere
Last modified 1yr ago