Etterarbeid

E-post-oppsummering

Til deltagere med epost (f. eks i Mailerlite)

 • Kort oppsummering av tema

 • Dele presentasjoner fra innledere

 • Evt. dele output fra workshop

 • Dele bilder (husk å kreditere fotograf)

 • Evt. annen info (kommende arrangementer, prosjekter osv.)

 • Info om hva inkuderingsdagene er

 • Presentere neste dag og tema for

 • Info om hvordan man kan melde seg på nyhetsbrevet

 • Info om hvem som arrangerer inkluderingsdagene

Løpende henvendelser

På mail, telefon og eventuelt Slack fra deltakere som f. eks

 • Ønsker å melde seg på listen

 • Ønsker å melde seg som foredragsholder

 • Har ønsker eller tips til tema/øvelser

 • Vil kobles med andre deltakere