SoCentral
Search…
Effektmåling
Målet med inkluderingsdagene er koblinger og samarbeid på tvers, og at deltakerne skal få ny kunnskap og kompetanse. Hvordan vet vi at vi får til det? Vi trenger ikke drive med veldig avansert statistikk, men med noen enkle grep kan vi få ganske mye informasjon.
1. Vi teller antall og andel deltakere hver gang (se Gjennomføring)
  • Hvis vi kun har deltakere fra f. eks. frivillig sektor, er vi ikke en møteplass på tvers
  • Det ligger mal for datainnsamling i ressursmappen. Last ned en kopi, og fyll ut denne oversikten hver gang du har telt.
2. Vi har regelmessige spørreundersøkelser
  • Det ligger mal for spørreskjema i ressursmappe. Lag en kopi av denne før du bruker den.
  • Disse bør gjennomføres f. eks. siste inkluderingsdag før jul og før sommeren
  • Du får høyere svarprosent om du setter av 5 min til utfylling av spørreskjema mens deltakerne er der, f. eks. som nest siste punkt i programmet, enn hvis du sender det ut på epost. Print ut skjemaer og samle inn, og legg resultatene i et excel-skjema i etterkant.
  • Still de samme spørsmålene over tid, så du kan sammenligne resultater over tid.
Last modified 1yr ago
Copy link