SoCentral
Search…
Digitale verktøy

Epostkommunikasjon

 • Vi bruker epostprogrammet Mailerlite, og om du ønsker får du en egen bruker til innlogging
 • Hvert område som har inkluderingsdager har to egne maler
  • Invitasjon
  • Oppsummering
 • Hvert område har også en egen liste med deltakere

Påmelding

 • Vi anbefaler at du tar påmelding til hver inkluderingsdag. Da vet du hvor mange du skal bestille mat til, og du kan ivareta krav til smittevern.
 • Se ressursmappen for et eksempel på påmeldingsskjema.
 • Husk GDPR - når noen melder seg på må de alltid samtykke til at de ønsker å motta videre informasjon fra deg til denne kontaktadressen.
 • Etter at inkluderingsdagen er gjennomført, legger du til de som har ønsket å melde seg på epostlista inn i Mailerlite. Husk å legge dem til i riktig liste.

Nettside

Kommunikasjonskanal

I et forsøk på å samle alle de som deltar i inkluderingsdagene på ett sted for å oppnå størst mulig deling av ideer og erfaringer, har vi laget en Slack-kanal på inkluderingsdager.slack.com, hvor deltakere kan finne hverandre og kommunisere også mellom dagene. Her finner man folk fra inkluderingsdagene i Oslo, Rogaland, og etterhvert flere steder i Norge.
Det er en kommunikasjonsform som er åpnere enn epost, men som også er fleksibel og derfor passende til arbeid. Det gir rask tilgang til temaer, arrangementer og enkelte personer. Det er mulig å lage åpne kanaler, lukkede kanaler, sende direktebeskjeder, fildeling, arkivering av meldinger, og man kan søke opp tidligere relevant informasjon som har vært diskutert/utvekslet).
Erfaringene så langt er at Slack er lite brukt, både i Oslo og Rogaland. Vi har ikke noe godt alternativ ennå, og tester med andre oversikter og Facebook-grupper har heller ikke vært vellykkede. Her har vi altså fortsatt et potensiale, og vi ser på nye alternativer fortløpende.
Last modified 1yr ago