SoCentral
Search…
Inkluderingsdager
Håndbok for prosjektleder
Denne håndboka er laget for prosjektledere for inkluderingsdager, spesielt med tanke på oppstart av inkluderingsdager for første gang i et nytt område. Den inkluderer også en åpen ressursmappe på Google Drive.
Håndboka er utviklet av Mathilde Blichfeldt Mjønes (Kybri) og Marie Harbo Dahle (SoCentral), med bidrag fra Samra Tarabie (SoCentral), Håkon Iversen (SoCentral), samt Helge Årsvoll (Kirkens Bymisjon Stavanger).
Når du har lest håndboken er du klar til å sette i gang med inkluderingsdager. Du kan selvfølgelig også spørre om hjelp og dele råd og tips med de andre inkluderingsdagene rundt om i Norge.
Har du innspill eller forslag som kan gjøre håndboka bedre og mer nyttig, kan du sende dem på epost til [email protected].
Håndboka for inkluderingsdagene er laget med støtte fra Kavlifondet.
Alle foto er tatt av Nabeeh Saman og Olav Helland.
Se www.inkluderingsdag.no for mer informasjon om arrangementer
Last modified 1yr ago
Copy link