SoCentral
Search…
Forside
SoCentral ble etablert i 2012 og jobber for et mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Vi er en forkjemper for nye arbeidsformer som utfordrer den tradisjonelle sektorinndelingen, som utløser det eksisterende innovasjonspotensialet og hjelper offentlige sektor med å teste ut nye roller og strukturer.
SoCentral fasiliterer og driver frem samarbeid der målet er å utvikle og prøve ut nye løsninger på viktig og komplekse samfunnsutfordringer, som bærekraftig byutvikling, inkludering og miljø. SoCentral drifter også Nordisk inkubator for samfunnsinovasjon i 5. og 6. etasje på Sentralen i Oslo.
SoCentral er et privateid aksjeselskap hvor alt av overskudd brukes til videreutvikling. Vi er et transparent selskap. Det betyr at du kan få innsyn i våre lønnsbetingelser, samarbeidsavtaler og strategier.
Vi har som hovedregel at kunnskap og modeller vi er med å utvikle skal gjøres fritt tilgjengelig for alle. Alt materiale på denne siden er derfor fritt tilgjengelig til inspirasjon og kopiering.
Gi oss gjerne beskjed hvis dere benytter noe av materiale eller ta kontakt hvis dere ønsker å prate med oss om bruk av materiale.
Kontaktperson er Thomas Evensen.
Last modified 2yr ago
Copy link